facebookBakaláři

 

jídelníček ZŠjídelníček MŠ

 

 

Informace pro strávníky

Pracovní doba vedoucí stravovny pro kontakt s rodiči je každý den od 8:00 do 8:30 v kanceláři školní stravovny.

 

přihláška ke stravování ZŠ                  přihláška ke stravování MŠ

 

 

Od 1.9.2023 jsou ceny stravného v Základní škole a Mateřské škole v Rapšachu v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů stanoveny takto:

 

Základní škola

 
 
Kategorie
Cena oběda
Strávníci 7 - 10 let
38,- Kč
Strávníci 11 - 14 let
40,- Kč
Strávníci 15 - 18 let
44,- Kč
Zaměstnanci
50,- Kč 
 

Mateřská škola

 
 
Kategorie
 
Cena jídla
Strávníci do 6 let
přesnídávka
14,- Kč
 
oběd
28,- Kč
 
svačina
12,- Kč
   na nápoje 6,- Kč
Strávníci 7 - 10 let
přesnídávka
17,- Kč
 
oběd
35,- Kč
 
svačina
13,- Kč
  na nápoje 6,- Kč
Zaměstnanci
oběd
50,- Kč

 

Úhrada stravného:

stravné se platí zálohově pouze inkasním způsobem, srážka je z účtu prováděna k 15. v měsíci


Odhlášky stravování:

nejpozději do 12.00 hodin předchozího dne

v době absence je nutné, aby byly obědy odhlášeny – škola neprovádí odhlášky automaticky

první den neplánované nepřítomnosti žáka se považuje také za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu

v dalších dnech nepřítomnosti žáka lze stravu odebírat do jídlonosiče, ale obědy musí být uhrazeny v plné výši, tj. 50,- Kč

odhlášky stravování  můžete provádět na telefonních číslech 724 993 262 (ZŠ), 702 021 983 (MŠ) nebo 384 786 120 (ZŠ).

při hromadném odhlášení celé třídy (jednodenní výlet, exkurze) je třeba nahlásit odběr oběda do přinesených nádob den předem

 

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny.

 

kontakty

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
378 07 Rapšach 290
GPS souřadnice: 48.8779183N, 14.9374494E

 

 

ÚVOD  |  O ŠKOLE  | ZÁKLADNÍ ŠKOLA  |  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  |  DRUŽINA  |  KONTAKTY