facebookBakaláři

 

jídelníček ZŠjídelníček MŠ

 

 

Informace pro strávníky

Pracovní doba vedoucí stravovny pro kontakt s rodiči je každý den od 8:00 do 8:30 v kanceláři školní stravovny.

 

přihláška ke stravování ZŠ                  přihláška ke stravování MŠ

 

 

Od 1.9.2021 jsou ceny stravného v Základní škole a Mateřské škole v Rapšachu v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů stanoveny takto:

 

Základní škola

 
 
Kategorie
Cena oběda
Strávníci 7 - 10 let
26,- Kč
Strávníci 11 - 14 let
28,- Kč
Strávníci 15 - 18 let
29,- Kč
Zaměstnanci
40,- Kč 
 

Mateřská škola

 
 
Kategorie
 
Cena jídla
Strávníci do 6 let
přesnídávka
11,- Kč
 
oběd
20,- Kč
 
svačina
9,- Kč
   na nápoje 4,- Kč
Strávníci 7 - 10 let
přesnídávka
12,- Kč
 
oběd
22,- Kč
 
svačina
9,- Kč
  na nápoje 4,- Kč
Zaměstnanci
oběd
40,- Kč

 

Úhrada stravného:

stravné se platí zálohově pouze inkasním způsobem, srážka je z účtu prováděna k 15. v měsíci


Odhlášky stravování:

nejpozději do 12.00 hodin předchozího dne

v době absence je nutné, aby byly obědy odhlášeny – škola neprovádí odhlášky automaticky

první den neplánované nepřítomnosti žáka se považuje také za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu

v dalších dnech nepřítomnosti žáka lze stravu odebírat do jídlonosiče, ale obědy musí být uhrazeny v plné výši, tj. 40,- Kč

odhlášky stravování  můžete provádět na telefonních číslech 724 993 262 (stravovna ZŠ), 702 021 983 (MŠ) nebo 384 786 120 (ZŠ).

při hromadném odhlášení celé třídy (jednodenní výlet, exkurze) je třeba nahlásit odběr oběda do přinesených nádob den předem

 

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny.
Jídelní lístek na další týden bude vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy nejpozději ve čtvrtek předchozího týdne.

 

kontakty

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
378 07 Rapšach 290
GPS souřadnice: 48.8779183N, 14.9374494E

 

 

ÚVOD  |  O ŠKOLE  | ZÁKLADNÍ ŠKOLA  |  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  |  DRUŽINA  |  KONTAKTY