facebookBakaláři

Družina při Základní škole v Rapšachu

Provoz školní družiny je určen pro žáky 1. - 5. ročníku od 6.45 hod. do 7.30 hod. a od 11.30 hod. do 15.30 hod. v odděleních ŠD.

Měsíční úplata za družinu je 90 Kč a je hrazena ve dvou částkách.

1. platba za září – prosinec 360 Kč
2. platba za leden – červen 540 Kč

Pokud žák chodí pouze do ranní družiny, je měsíční poplatek 40 Kč.

Odhlášení žáka ze ŠD je možné pouze vyplněním formuláře „Žádost o odhlášení žáka ze školní družiny“, který zákonný zástupce předá vyplněný a podepsaný vychovateli ŠD, případně řediteli školy. Odhlásit žáka lze kdykoli. Pokud již žák započal další měsíc docházky do ŠD, je nutné za tento měsíc zaplatit měsíční poplatek.

Školní vzdělávací program školní družiny  Vnitřní řád školní družiny

 

kontakty

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
378 07 Rapšach 290
GPS souřadnice: 48.8779183N, 14.9374494E

 

 

ÚVOD  |  O ŠKOLE  | ZÁKLADNÍ ŠKOLA  |  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  |  DRUŽINA  |  KONTAKTY