facebookBakaláři

Zápis do MŠ

Termín zápisu do MŠ

V letošním školním roce již zápis do MŠ proběhl.

Jak doručit žádost o přijetí dítěte do MŠ?

datovou schránkou: ffemisq

emailem na skola@rapsach.cz

osobně zanést do ředitelny školy

Kritéria přijetí

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Rapšachu stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je potřeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona č.258/2000sb. o ochraně zdraví, v platném znění).

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy (Rapšach, Halámky, Dvory nad Lužnicí).

2. Děti narozené od 1.9.2016 - 31.8.2019 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy. Starší dítě má vždy přednost. Do naplnění kapacity školy.

3. V případě volného místa pak děti s místem trvalého bydliště mimo příslušný školský obvod. Starší dítě má vždy přednost.

Co usnadní vašemu dítěti fungování v MŠ?

  • co největší samostatnost
  • používat WC, popř. kapesník
  • orientovat se ve svém oblečení, poznat si ho, snažit se samostatně oblékat
  • používat lžíci a hrneček
  • být zvyklé si uklízet po sobě věci
  • reagovat na pokyny dospělého - dodržovat stanovená pravidla chování

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, zavádí MŠMT institut „zvláštního zápisu” k předškolnímu vzdělávání. Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince a pro MŠ v Rapšachu proběhne ve středu 1. června 2022 od 8.00 do 14.00 v ředitelně školy.

 

 

kontakty

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
378 07 Rapšach 290
GPS souřadnice: 48.8779183N, 14.9374494E

 

 

ÚVOD  |  O ŠKOLE  | ZÁKLADNÍ ŠKOLA  |  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  |  DRUŽINA  |  KONTAKTY