VÍTÁME VÁS V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE V RAPŠACHU

...vítejte ve škole s rodinnou atmosférou

 

Základní škola v Rapšachu je škola sedmitřídní - na prvním stupni jsou ve školním roce 2023/2024 spojeny 2. + 3. a 4. + 5. ročník, na druhém stupni je od každého postupného ročníku zřízena jedna třída. Ve škole panuje téměř rodinná atmosféra. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou přirozené, oboustranně otevřené. V aktuálním školním roce nás navštěvuje celkem 96 žáků.

Škola prochází modernizací, učitelé do výuky zapojují moderní technologie, v prezenční výuce se běžně pracuje s tablety a moderními aplikacemi, k dispozici je samozřejmě vybavená počítačová učebna. Díky zapojení do projektu Průša do škol máme k dispozici také 3D tiskárnu.

Škola ve velké míře čerpá prostředky z evropských fondů, aby zvýšila kvalitu výuky. Zapojena je také do projektu Women For Women a každoročně tak potřebným dětem zajišťuje obědy zdarma.

Základní školu obklopuje rozlehlý pozemek, který vybízí k výuce v přírodě. Na pozemku je vybudované nové multifunkční hřiště, využívané pro potřeby tělesné výchovy.

Škola se stává pro mnoho žáků nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí. Při škole funguje turistický oddíl mládeže Práčata.

Ke škole patří dvoutřídní Mateřská škola. Ve škole i mateřince je samostatná školní stravovna s kuchyní a výdejnou.

 

 

                    

              

AKTUÁLNĚ Z NAŠÍ ŠKOLY

 

Květen 2024 v mateřince u Koťátek

Květen 2024 v mateřince u Koťátek

Co jsme zažili v květnu...

více
Třídní výlet 2. a 3. ročníku

Třídní výlet 2. a 3. ročníku

Ve středu jsme se vydali na třídní výlet...

více
Ptačí projekt v prvním ročníku

Ptačí projekt v prvním ročníku

Ve středu 29. května v rámci projektu...

více
Mezipředmětové vztahy v matematice a informatice

Mezipředmětové vztahy v matematice a informatice

V rámci mezipředmětových vztahů...

více
Draví ptáci v mateřince

Draví ptáci v mateřince

Do mateřinky nás přijel navštívit sokolník Jan Brož s dravci...

více
Mateřinka na cyklistickém závodě

Mateřinka na cyklistickém závodě

S mateřinkou jsme jeli na cyklistický závod...

více
Duben 2024 u Motýlků

Duben 2024 u Motýlků

Co Motýlci zažili v dubnu...

více