Nové rozvrhy hodin od 22. listopadu

Vzhledem k probíhající výuce plavání budou od 22. listopadu změněné rozvrhy hodin, a to až do ukončení výuky plavání (únor 2022). Nové rozvrhy obdrží žáci tento týden od svých třídních učitelů.