(VYBRÁNO ZE ŠKOLNÍCH KRONIK)

Dle zápisů chovaných v archivu kláštera světelského obsadili Čechové tento kraj již v prvých stoletích po Kr. a zabrali v těchto částech Evropy i okolní širé kraje na jih až po řeku Dunaj. Do IX. století území toto bylo patrně součástí panství mocných Slavníkovců. Roku 827 však již zmiňují se dějiny o prvém knížeti, vzešlém z lidu v zdejším kraji žijícího - je to VITORAD, zakládající si pevnější hrad nad tokem Lužnice, chtěje tak svou samostatnost bezpečit. Po svém zakladateli dostává hrad jméno Vitoraz (Weitra), a tak také se zve území spravované tímto knížetem.
Po přijetí křesťanství však celá oblast postupně vstupuje pod církevní nadvládu řezenských biskupů, kteří uplatňují tu i nároky další - světské.V století XI. v poněmčování vitorazského obyvatelstva rozhodujícím se stal knížecí rod Kuenringů.

Po pádu Jindřicha I. z Kuenringu, pomáhajícího českému králi Přemyslu Otakarovi II. proti jeho soku Rudolfovi Habsburskému v poněmčování pokračováno a po husitských válkách, v nichž Nové Hrady padly, dokončeno. Vitorazsko připojeno úplně vévodství rakouskému a jeho lenní svazek s korunou českou na delší dobu přerušen. Ještě však po dvakráte dostalo se Vitorazsko pod přímé panství české, ale jen nakrátko.

Bylo to v letech 1323 - 1332 za vlády Jana Lucemburského a v letech 1461 - 167 za panování Jiřího z Poděbrad.Teprve mír Saint Germainský 2. VII. r. 1919 po ukončení světového zápasu dovedl zčásti napravit křivdy národu v tomto území po staletí páchané a k osvobozenému státu připojena menší, přes sto km čtverečních měřící a chudší část bývalého rozlehlého Vitorazska s městem Českými Velenicemi a s řadou obcí menších, z těchto vyniká pak Rapšach velikostí a počtem obyvatelstva. Jak je možno, že se Rapšašsko mohlo udržeti před šířící se germanisací? Udrželo se nepřístupností a chudobou.

 


AŽ BUDEŠ CHTÍT, BOŽE, TRESTAT SVOJE LIDI,
POŠLI SEM JE DĚLAT A NECH JIM JEN, CO SKLIDÍ

Kdežto zdejší kostel byl vystavěn v století XIV., prvá škola zřízena v Rapšachu teprve roku 1784. Učilo se tehdy v domě pč. 7 (dnešní radnice - tehdy jen přízemní domek bez patra). Druhá třída školy byla později v hospodářském stavení "U Uhrů". Do školy chodily sem pak nejen děti ze Spáleniště a z Františkova, ale i z Kunšachu a z Tušti.

V roce 1877 byla vystavěna nová škola, čp. 193 (dnešní ZvŠ). Roku 1892 byla při této škole zřízena expozitura v Londýně a v roce 1901 na Spáleništi.
Bývalo tu tehdy vždy sedm učitelů, nečítaje v počet učitelku ženských ručních prací - učili v šesti třídách. Před rokem 1900 bývalo ve třídě průměrně 60 až 70 dětí, po tomto roce 50 až 60 dětí (nezapomeňme, že Rapšach měl v té době ke třem tisícům obyvatel !).

Tolik obecní kronika. Citové zabarvení charakterizuje dobu po připojení Vitorazska k ČSR, ne všechny historické údaje jsou zcela správné.
Přesnější údaje o vzniku názvu vsi Rapšach přinesla stať našeho bývalého žáka, historika Jiřího Oesterreichera, v Jihočeském sborníku historickém 75/2006.