První žákovské výtvory na 3D tiskárně - Dominik Dvořák

Díky zapojení do výzvy Šablony III pokračuje ve své činnosti Badatelský klub. Klub je realizován ve středu pro žáky a žákyně z I. a II. stupně.

Činnost badatelského klubu je v naší škole zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných a technických oborech a také společenskovědních a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech s možností využití polytechnických pomůcek s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání.

Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Díky online kurzu na Prusa Academy tým našich vyučujících získal základní potřebné znalosti a dovednosti. Součástí našeho portfolia je 3D tiskárna Original Prusa MINI s potřebným příslušenstvím a mimo jiné také e-Book Základy 3D tisku od pana Josefa Průši – využili jsme při přípravě sdíleného projektu „Fyzika – trojúhelník veličin (s, v , t)“, který je součástí programu Průša pro školy spolu s certifikací jeho přípravných a realizačních fází. Aplikaci 3D tisku směřujeme především do výuky informatiky (v kontextu změn ve školním vzdělávacím programu), pracovních činností a rovněž do aktivit Badatelského klubu.

V rámci aktivit Badatelského klubu a domácí přípravy vytvořil první žákovský projekt 3D tisku pod názvem „Hrneček“ žák 9. třídy Dominik Dvořák.

FotogaleriePřeskočit fotogalerii