facebookBakaláři

Začátek školního roku a vítání prvňáčků

Milí prvňáčci,

poprvé se uvidíme ve středu 1. září v 8.00. Váš třídní pan učitel Sváček si Vás vyzvedne před školou a společně s paní starostkou a panem ředitelem se přivítáme u Vás ve třídě, kde Vám předáme malé překvapení.

Tím začne Vaše velké školní dobrodružství.

Rodiče, kteří své děti doprovodí, musí mít při vstupu do budovy ochranu úst a nosu.

Ostatní ročníky se 1. září od 7.45 pod dohledem svých učitelů ve třídách otestují na COVID-19. Prvňáčky toto čeká až o den později.

 

Teď ještě pár organizačních věcí, které je třeba dodržovat:

1) Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

2) Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

3) Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

4) Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

kontakty

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
378 07 Rapšach 290
GPS souřadnice: 48.8779183N, 14.9374494E

 

 

ÚVOD  |  O ŠKOLE  | ZÁKLADNÍ ŠKOLA  |  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  |  DRUŽINA  |  KONTAKTY