Mezipředmětové vztahy v matematice a informatice

V rámci mezipředmětových vztahů si žáci sedmé třídy vyzkoušeli při hodinách matematiky a informatiky vytvořit svou hlavu jako krychli. Nejprve si museli narýsovat v programu GeoGebra síť, vyfotit si hlavu ze šesti stran, naimportovat fotky do počítače, následně fotografie správně umístit a nakonec celou krychli slepit.