facebookBakaláři

Únor 2023 v mateřince

Témata třídy Motýlků v měsíci únoru byla tato:

  • Moje tělo
  • Moje tělo a zdraví
  • Každý má své povolání, práci čili zaměstnání
  • Masopustní veselí

Děti se v prvním týdnu snažily ztvárnit člověka s pomocí modelíny, PET víček nebo špejlí. Následně jsme se zaměřili na lidské smysly. Naučili jsme se básničku „Smysly“, ochutnávali jsme sladké a slané, čichali k voňavkám, hráli jsme „Kimovky“, poznávali jsme poslepu zvířátka pomocí hmatu a pomocí sluchu jsme poznávali různé zvuky ze třídy.

Zkoušeli jsme  rozpoznávat různé emoce. Emoce jsme ztvárňovali na talířek s moukou.

Další den jsme se věnovali zubům. Na veselý papírový zoubek jsme nalepovali, co našemu zoubku prospívá a co ne. Povídali jsme si také o tom, jak je důležité si čistit své zoubky.

 

V týdnu „Povolání“ jsme si zahráli na herce, zpěváky, tanečníky. Další den jsme byli ilustrátoři a malíři. Poté spisovatelé. Také pekaři a cukráři. A nakonec zahradníci. Zpívali jsme za doprovodu kytary. Předváděli jsme pantomimu. Vyrobili jsme knihu „Tři malá prasátka“. Upekli jsme perník na plech. A nakonec jsme zasadili semínka rajčat, o které se budeme nadále starat.

Poslední únorový týden byl celý veselý. Upekli jsme naše tradiční masopustní koláče, které jsme donesli domu na ochutnání našim blízkým. Vyzdobili jsme třídu veselými klauny. Prošli se po vesnici Rapšach v masopustním průvodu mateřinky ve veselých čepicích. Zazpívali jsme v ZŠ a PŠ. Užili si veselý karneval. Na závěr týdne jsme se zúčastnili celostátního virtuálního „Karnevalového běhu“.

Měsícem únorem třídu „Koťátek“ provázela témata: 
- Moje tělo - smysly

- Moje tělo - zdraví a nemoci

- Dopravní prostředky

- Masopust

Na začátku února jsme se s Koťátky učili poznávat části těla a lidské smysly. Každý den jsme procvičili jeden z pěti základních lidských smyslů. V dalším týdnu jsme se učili, jak pečovat o své tělo a předcházet nemocem. Učili jsme se rozlišovat potraviny zdravé a nezdravé. 

Dalším tématem byly dopravní prostředky. Povídali jsme si o tom, jaké dopravní prostředky známe a využíváme. Naučili jsme se nové básničky, malovali jsme autíčky a zkoušeli jsme prstem v mouce malovat kolejnice. 
 
Ke konci února jsme poznávali masopustní zvyky a tradice. Se třídou motýlků jsme upekli masopustní koláče, užili si průvod v maskách a s únorem jsme se rozloučili při karnevalu. 

kontakty

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
378 07 Rapšach 290
GPS souřadnice: 48.8779183N, 14.9374494E

 

 

ÚVOD  |  O ŠKOLE  | ZÁKLADNÍ ŠKOLA  |  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  |  DRUŽINA  |  KONTAKTY