Velikonoční jarmark 2022

V sobotu 9. dubna uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu ve spolupráci s Obecním úřadem v Rapšachu na návsi již tradiční Velikonoční jarmark.

Jarmarku předcházela pečlivá příprava: výroba velikonočních artefaktů k prodeji – práce žáků a žákyň II. stupně, dětí z I. stupně a naší mateřské školičky, příprava stánkového sortimentu a dalšího materiálního zázemí a prostor, a to včetně personálního obsazení.

Poděkování náleží všem našim návštěvníkům, tvůrcům ve velikonočních dílnách, všem našim žákům a žákyním - současným a bývalým, dětem z naší mateřské školičky, pedagogickým a provozním zaměstnancům a pracovníkům obecního úřadu a našemu realizačnímu týmu dětí a dospěláků za zdárný průběh jarmarku!

FotogaleriePřeskočit fotogalerii